Veelgestelde vragen


Help, ik kan niet meer inloggen.
Zie hiervoor de betreffende instructie.

Mijn nieuwe collega ziet geen agenda.
Nieuwe medewerkers dienen zelf een weergaveset met dagroosters aan te maken.

Wanneer is de volgende update?
Grote updates worden in de nieuwsbrieven aangekondigd. Kleinere updates worden gemiddeld iedere twee weken op een maandagavond doorgevoerd. Bekijk de changelog voor de laatste updates. Het komt voor dat we updates moeten uitstellen omwille van testen en het uitsluiten van bugs.

Cliënten boeken ongewenste consulttypes zelf in.
Dit betekent dat het betreffende consulttype is aangevinkt als online selecteerbaar, in de instellingen van de spreekkamer(s).

Ik krijg een rode balk met Timeout bovenin beeld.
Dit duidt op problemen met uw internetverbinding.

Er is een verschil in de voorraad van VR en die van de koelkast.
Ga het verloop van uw voorraad na d.m.v. een voorraadrapport.

VR zegt dat de batchcode al in gebruik is.
Heeft u een batchcode bij een verkeerd vaccin ingevoerd, en probeert u het te corrigeren, dan loopt u hoogstwaarschijnlijk tegen deze melding aan. Probeer allereerst de batchcode te verwijderen bij de instellingen van het onjuiste vaccin, lukt dit niet, verander dan de naam van de batchcode (bv. naar ‘LEEG’). Nu kunt u de batchcode bij het juiste vaccin invoeren.

Cliënt krijgt ongewenste herhaaloproepen.
Het kan zijn dat de cliënt reeds een herhaalvaccinatie heeft gehad en alsnog een oproep hiervoor krijgt. VR is niet ‘intelligent’ genoeg om dit te herkennen en de herhaaloproep te blokkeren. Controleer of de herhaaloproep instellingen per vaccin wellicht te laat staan ingesteld. Let ook op afwijkende beschermduren in de vaccinatiehistorie van cliënten. Eventueel kunt u het emailsjabloon voor de herhaaloproep begeleiden met een stukje tekst waarin wordt vermeld dat bij onlangs gezette herhaalvaccins de oproep als niet verzonden kan worden beschouwd.

Cliënt krijgt ongewenste herinneringen om de intake in te vullen.
Het kan voorkomen dat bij een afspraak met meerdere cliënten één of meer de intake nog niet heeft ingevuld. Degene die als contact staat aangevinkt zal in dat geval nog herinneringen krijgen, ook al heeft diegene het zelf al ingevuld. Pas desnoods uw email- en/of sms-herinneringen aan.
Gaat het om een vervolgconsult waar geen intake voor hoeft te worden ingevuld? Ga dan na of er standaard een intake wordt meegestuurd in de instellingen voor dit consulttype.

Cliënt ontvangt géén herinneringen of afspraakbevestigingen.
Komt dit bij individuele gevallen voor, dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan hun emaildienst of mobiele provider. Vraag de cliënt zijn spambox te controleren en stuur desnoods de bevestiging opnieuw. Gebeurt het structureel, controleer dan of het email-sjabloon goed gekoppeld staat in de instellingen van het consulttype. Voor verdere informatie leest u deze instructie.

De scanner werkt niet.
Zorg ervoor dat u de scanners met het meeste recente insteldocument hebt geconfigureerd.

Ik kan X niet verwijderen.
Dit betekent dat er nog iets in VR aan gekoppeld is. Probeer alles te ontkoppelen, in zoverre dit mogelijk is. Zo niet, zet het dan op Inactief.

Per ongeluk verkeerd samengevoegd.
Neem contact met ons op om een kopie van de dossiers uit een backup te verkrijgen. Vermeld hierbij de cliëntnamen, geboortedata, en tijdstip en datum van samenvoeging. Houd er rekening mee dat hier enige tijd overheen kan gaan. Het bestandje dat u aangeleverd krijgt bevat alle informatie van de cliënt voor de samenvoeging. Deze informatie dient u dan zelf weer in een nieuw dossier in VR te zetten.

De lijst van te factureren producten verschijnt niet bij de debiteur.
Controleer allereerst of er daadwerkelijk ongefactureerde producten open staan onder de kolom ‘Niet gefactureerd’ in het debiteuren overzicht. Controleer daarna of er wellicht producten verder in het verleden of de toekomst liggen, door de periode ruimer in te stellen. Houd er rekening mee dat de producten pas in de lijst verschijnen zodra u een periode hebt ingevoerd.

VR geeft aan dat er dubbelingen zijn die ik niet terug kan vinden.
Verschijnen er geen andere dossiers bij een dubbeling melding, probeer het dan waar mogelijk de volgende dag opnieuw om vertragingen van de server uit te sluiten. Mocht er nog steeds niks verschijnen, vink dan ‘Dubbeling negeren’ aan in het cliëntdossier.

Veldcode X wordt niet goed overgenomen in email of brief.
Kijk allereerst of VR de veldcode wel/niet ondersteunt in de context waarin u de email of brief aanmaakt. Ga ook na of de veldcode goed gespeld is en probeer waar mogelijk komma’s en andere leestekens naast veldcodes weg te halen.