COVID19 bemonstering


Hier volgt een instructie om snel met VRi aan de slag te kunnen voor het bemonstering in een Corona teststraat.

Melding aanmaken

 • Een persoon neemt contact op voor een test. In VRi maakt u een nieuwe melding aan door op het plusje te klikken. Bij infectieziekte selecteert u COVID19 en vult u de rest van de data aan. Druk op Opslaan.

Melding aanmaken

 • Na het opslaan verschijnt er een extra venster voor COVID19 velden. Vul de gegevens aan die op dat moment van toepassing zijn.

COVID19 velden

 • In de melding klapt u Patiëntgegevens uit om naam, geboortedatum en e-mailadres in te vullen. U kunt vragen om het BSN nummer om in een keer alle NAW gegevens te verkrijgen. Druk nogmaals op Opslaan om de melding vast te leggen.

Patientgegevens

Afspraak maken

 • Onder de patiëntgegevens drukt u op het envelopje om een afspraak-email naar het opgegeven e-mailadres te verzenden.

Afspraak email

 • De cliënt krijgt een e-mail met daarin een link naar de online afsprakenmodule van VaccinatieRegister. Hier boekt de cliënt zelf een afspraak in voor de teststraat. De afspraak komt in de agenda van VaccinatieRegister te staan.

 • Na inboeken krijgt de cliënt een COVID19 vragenlijst toegestuurd die hij of zij online alvast kan invullen. In VRi wordt de melding aangevuld met extra NAW gegevens en optionele informatie die de cliënt heeft ingevuld.

Bemonstering en verwerking

 • De cliënt verschijnt op gekozen tijd en locatie. In VRi zoekt u op naam van de cliënt of filtert u op datum om de corresponderende melding erbij te halen.

Melding zoeken

 • Na bemonstering kunnen de velden Afname door en Afname datum worden aangevuld, en Testuitslag op Volgt worden gezet. Druk op Opslaan.

Afname

 • Om een label uit te printen voor het testbuisje klikt u onder de uitgeklapte patiëntgegevens op het kleine buisje. Voor labels bij bloedonderzoeken klikt u op het kleine printertje ernaast.

Label

Uitslagen vastleggen

 • Uitslagen worden door het lab verstuurd via Zorgmail en komen in VRi automatisch bij de corresponderende melding te staan. (Bij uitslagen waarvan de melding niet kan worden gevonden, wordt de uitslag doorgestuurd naar de Zorgmail-inbox van de organisatie.)

 • Ga naar Taken en filter bij gebruiker op Niet toegewezen om alle labuitslagen te bekijken. Klik op een taak om de labuitslag te bekijken.

Taken

 • Afhankelijk van de uitslag past u de testuitslag bij de gekoppelde melding aan naar Pos of Neg, druk op Opslaan en neem direct contact op met de cliënt of voeg het toe als taak voor een andere gebruiker.

Uitslag

Rapportages uitdraaien

 • Om een rapportage voor het RIVM uit te draaien gaat u rechtsboven naar het tandwieltje en selecteert u Rapportages. (Maakt uw organisatie gebruik van periodieke datadumps dan kunt u deze stappen overslaan.)

Rapportages

 • Selecteer de COVID19 rapportage om een actueel rapport te verkrijgen.